Wczytuję dane...
Model: ISBN: 978-83-923879-3-0
Waga produktu: 0.335 kg
Realizacja zamówienia: 1 dni
Koszt wysyłki od: 11.00 PLN
Producent: Wydawnictwo Virgo

Przy zakupie tej książki:

"Ból Podręcznik dla Terapeutów” w cenie 80 zł brutto

NIESKOŃCZONA SIEĆ - Anatomia powięzi w działaniu
autorzy:
R.Louis Schultz, Rosemary Feitis
Wydanie II, 2009
Wydawnictwo VIRGO
ISBN: 978-83-923879-3-0

Mamy tendencję do myślenia o strukturze ciała jako składającej się z mięśni i kości, a zapominamy o układzie powięziowym, który dosłownie łączy i daje oparcie elementom ciała, tworzy jego strukturę. Książka przedstawia tkankę łączną jako strukturę podobną do “sieci” opasującej całe nasze ciało i mającą zasadniczy wpływ na kształt sylwetki.

TKANKA ŁĄCZNA okazuje się być niezwykle ważnym elementem ciała: reaguje na nasze emocje, kodują się w niej wszelkie urazy psychiczne, 'twardnieje' podczas stresu czy zwiększonego wysiłku.

W życiu płodowym, tkanka łączna jest łożem różnicowania się komórek i z tego punktu widzenia jest pierwszą, podstawową bazą dla formy fizycznej. Z tej książki możemy się dowiedzieć,  w jaki sposób wszystkie części tej sieci są powiązane i tworzą „pasma” o idealnych właściwościach, które nie są ani za luźne, ani zbyt ścisłe. Lektura tej książki wskazuje, że metoda zwana Rolfingiem dotyczy właśnie tkanki łącznej i jest niezwykle skuteczna w pracy terapeutycznej.

Książka omawia nie tylko znaczenie powięzi pod kątem chorób narządu ruchu; pokazuje również, że tkanka łączna - oplatająca nasze ciało jak pajęczyna i zmieniająca swoją strukturę i funkcję w zależności od miejsca, w którym się znajduje - jest magazynem i nośnikiem emocji, że jest ściśle związana z wizerunkiem osoby oraz jej świadomością.

LEKTURA OBOWIĄZKOWA dla każdego lekarza, psychologa (psychiatry), fizjoterapeuty oraz studenta każdego z powyższych kierunków.

 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wczesny rozwój.
               Przed i po narodzinach   1

       1 Embriologia. Tkanka łączna - wprowadzenie  3
       2 Wczesny rozwój embrionalny   6
       3 Czynniki wpływające na rozwój embrionu   11
       4 Rozwój tkanki mezodermalnej   14
       5 Ograniczenia embrionalne
           i wczesna organizacja strukturalna   17

CZĘŚĆ II Tkanka łączna   21
       6 Skutki porodu   23
       7 Zmiany rozwojowe u noworodka
           i małego dziecka   26
       8 Struktury mięśniowo-powięziowe.
           Kręgosłup jako przykład 'żywej anatomii'   31
       9 Ruch i grawitacja   39
      10 Kontur ciała    36
      11 Emocje i układ powięziowy.
           Świadomość ciała a wzorce odpowiedzi   53

CZĘŚĆ III Troczki (Pasma/pasy)   59
      12 Pasmo piersiowe.
           Implikacje dla ruchu i zachowania   61
      13 Pasmo pachwinowe oraz struktura
           i funkcja kręgosłupa w odniesieniu do pasm 69
      14 Pasmo oczne i podbródkowe   77
      15 Pasmo obojczykowe, pasmo pępkowe,
           pasmo łonowe   82

CZĘŚĆ IV Anatomia i funkcja   89
      16 Propriocepcja. Świadomość wnętrza ciała   91
      17 Górna połowa ciała   94
      18 Szkielet osiowy   103
      19 Miednica i uda   108
      20 Układ horyzontalnych i wertykalnych
           struktur mięśniowo-powięziowych   117
      21 Układ wzajemnego oddziaływania ruchu   119
      22 Stawy   126

CZĘŚĆ V Zastosowania praktyczne   131
      23 Praca z ciałem oparta na koncepcji
           tkanki łącznej 

        Ewaluacja - Pierwsza interwencja -
        Jak pracować głębiej? -  Jak dotykać? - 
        Jak spowodować aby zmiany się utrzymały?

 

PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO:

System powięziowy stanowi niezwykłą strukturę. Jest to największa sieć nieprzerwanie oplatająca, dzieląca i dająca zrąb naszemu ciału, pozostając jednocześnie fascynującą naukową zagadką. Tkankę łączną znajdziemy w najdrobniejszych zakamarkach naszego organizmu, od powięzi, otaczających mięśnie, poprzez tkankę nerwową, narządy wewnętrzne aż po szkielet komórkowy.

Dlaczego ta, najpowszechniej występująca tkanka, jest tak mało poznana, a - z drugiej strony - tak ważna w leczeniu pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu?

Prawdopodobnie wiąże się to z wieloletnim brakiem obiektywnych możliwości pomiaru jej funkcji, wielkości, jak również zrozumienia roli, jaką tkanka powięziowa odgrywa w etiologii wielu schorzeń. Sam fakt, że światowy kongres, dotyczący badania systemu powięziowego ( Fascia Research Congres , Harvard Medical School, Boston) został zorganizowany dopiero w październiku 2007 pokazuje, jak wiele lat musiało upłynąć, by świat medyczny zaczął się poważnie interesować tym zagadnieniem.

Fakt publikacji niniejszej monografii w języku polskim cieszy tym bardziej, że została ona napisana przez znanych badaczy i terapeutów, którzy przedstawili blisko 20 lat swoich doświadczeń w zwięzły i logiczny sposób. Autorzy pochodzą ze środowisk, zajmujących się osteopatią i integracją strukturalną, potocznie nazywaną Rolfingiem.

Osteopatia i Integracja Strukturalna są to znakomicie rozwinięte systemy terapeutyczne: osteopatia istnieje od ponad 100 lat, Rolfing powstał blisko 50 lat temu. Ida Rolf, twórczyni integracji strukturalnej, była jedną z pierwszych osób, która zwróciła uwagę na olbrzymi potencjał terapeutyczny, jaki drzemie w układzie powięzi i przez całe swoje życie terapeutyczne leczyła i wykształciła w USA rzesze terapeutów, którzy na dobre zmienili spojrzenie na rolę i funkcje tego systemu w naszym ciele.

Prezentowana książka jest doskonałą próbą przekazania skomplikowanej wiedzy z zakresu embriologii, kinezjologii i terapii skoncentrowanej na wykorzystaniu tkanki łącznej w diagnozowaniu i leczeniu bardzo wielu zaburzeń z nią powiązanych, nie tylko schorzeń narządu ruchu. W świetle zaprezentowanych w książce odniesień do sfery emocjonalnej, można sądzić, że tkanka łączna ma również swoją rolę w odczuwaniu ciała, kształtowaniu własnego wizerunku i świadomości.

Na szczególną uwagę zasługują rozdziały, przedstawiające wpływ zaburzeń, pochodzących z napięć powięziowych, uwidaczniających się w postaci tzw. ”pasów”, które jako nowatorskie i niezwykle interesujące podejście, zmuszają do zastanowienia się raz jeszcze nad powszechnie nauczaną anatomią i kinezjologią.
Mam nadzieję, że niniejsza pozycja wypełni lukę na polskim rynku wydawniczym i zachęci terapeutów różnych specjalności do zainteresowania się tym niezwykle ciekawym obszarem naszego ciała, zgodnie z końcowymi słowami autorów, proszących o otwartość spojrzenia na nowe horyzonty niezależnie od tego, jaką formą pracy z ciałem się zajmujemy.   
                                
Dr Jarosław Ciechomski D.O.
Wiceprezes Towarzystwa Osteopatów Polskich
Prezes wielkopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

o A U T O R A C H

R. Louis Schultz, Ph.D., ukończył kurs Rolfingu w 1973. W następnym roku stworzył program nauczania anatomii dla The Rolf Institute i został nauczycielem Rolfing Movement. Prowadził warsztaty dla rolferów w wielu stanach w USA a także Niemczech, Włoszech, Anglii, Brazylii i Australii. W 1972 roku dr Schultz odszedł na emeryturę z University of Colorado School of Medicine and Dentistry, gdzie zajmował pozycję profesora i przewodniczącego Wydziału Biologii Człowieka. Jest autorem ponad czterdziestu publikacji naukowych. Tytuł doktora fizjologii otrzymał na University of Wisconsin w 1955 r.

Rosemary Feitis, D.O., uczęszczała do Barnard College i University of California w Berkeley. Początkowo pracowała z dr Rolf nad książką o Rolfingu (Rolfing, The Integration of Human Structure) i w końcu przeszła trening w tym zakresie w 1969 r. Przez wiele lat intensywnie pracowała z dr Idą Rolf, “utrzymując noworodka (jakim był rolfing) przy życiu”, jak powiedziała kiedyś dr Rolf. Odkrywała także interesujące aspekty potencjału ruchowego człowieka (human potential movement). W 1978, widząc potrzebę mniej formalnej książki o rolfingu, wydała Rolfing and Physical Reality, będącą zbiorem cytatów z wykładów dr Rolf. Wraz z Luisem Schultzem są współwydawcami książki zatytułowanej Remembering Ida Rolf - zbioru historii o twórczyni rolfingu. Dr Feitis otrzymała tytuł osteopaty w 1990 r. i obecnie prowadzi prywatną praktykę rolfingu i homeopatii w Nowym Jorku.