loadingimg

Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Adresat:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

 

Adres konsumenta(ów):

 

 

 

 

Data i podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.